Контакт


Данни за контакт с Община Гюргево

  • B-dul Bucuresti, nr.49-51
  • тел: 004 0246 211267/0246 215631
  • мобилен: 004 0372 735333
  • факс: 004 0246 215405
  • имейл: primarie@primariagiurgiu.ro
  • уеб сайт: http://www.primariagiurgiu.ro/

Контакти Община Русе

  • Адрес: пл. „СВОБОДА“ 6, 7000 Русе Център, Русе, България
  • Телефон: +359 82 870 066
  • уеб сайт: https://obshtinaruse.bg/


форма за контакти