Nu doar peisaje

Monumente
Istorice


Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu

Informatii generale despre proiect:

Proiectul este finantat din fonduri europene nerambursabile prin Programul INTEREG V-A România Bulgaria 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – O regiune verde.

Proiect depus în parteneriat:

          – Lider de proiect: Municipiul Ruse (BG)

          – Partener: Municipiul Giurgiu (RO)

Bugetul total eligibil al proiectului este 1.426.760,12 de Euro:

  • Bugetul eligibil al proiectului pentru municipiul Giurgiu are valoarea de 498. 577,94 Euro
  • Bugetul eligibil al proiectului pentru municipiul Ruseare valoarea de 938.182,18 Euro

Bugetul este compus din:

          – finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională in procent de 85%

          – finanţare de la Bugetul de Stat in procent de 13%

          – reprezintă contribuția proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile in procent de 2%.

          Proiectul „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” inițiat de Ruse Municipality (BG) și Giurgiu Municipality (RO) are ca scop oferirea de oportunități pentru utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului pentru a crea beneficii socio-economice pe termen lung pentru comunitățile locale. Acesta abordează două provocări comune importante din zona programului, și anume lipsa investițiilor în conservarea și modernizarea monumentelor și siturilor culturale istorice valoroase din regiunea CBC, pe de o parte, și, pe de altă parte, numărul insuficient de turiști, produse, servicii și politici.